มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

01.07.2011

มติที่ประชุม

1. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ
3. รับทราบรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) ตามที่เสนอ
4. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ
5. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2553 (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา