มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง แผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร (Opportunity for Improvement Roadmap : OFIs Roadmap) ฉบับปรับปรุงตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 มติที่ประชุม


     เห็นชอบแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร (OFIs Roadmap) ฉบับปรับปรุง ตามข้อสังเกตของ สคร. ตามที่เสนอ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา