มติคณะกรรมการบริษัท

6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 มติที่ประชุม


     รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง ตามที่เสนอ คือ
   1. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
   2. การดำเนินโครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA 
   3. แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558


หมายเหตุ :
เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา