มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง ร่างระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ ... ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ

01.07.2011

มติที่ประชุม

เห็นชอบ“ร่างระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่.. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ. ....” ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการออกเป็นระเบียบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา