มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงแก้ไข ปี 2554

01.07.2011

มติที่ประชุม

เห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงแก้ไข ปี 2554 ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอประธานกรรมการ กสท ลงนามประกาศใช้ต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา