มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบและชุดทำงานให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานประเภทงานประจำ (ไม่มีกำหนดเวลาจ้าง)

01.07.2011

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบและชุดทำงานให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ประเภทงานประจำ (ไม่มีกำหนดเวลาจ้าง) ตามเงื่อนไขและอัตราเช่นเดียวกับที่จ่ายพนักงาน ให้แก่ลูกจ้างที่มีสถานภาพอยู่ ณ วันที่คณะกรรมการ กสท มีมติอนุมัติเป็นต้นไป โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 และอนุมัติงบประมาณค่าเครื่องแบบและชุดทำงานเพิ่มเติม ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา