มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

04.07.2011

มติที่ประชุม

รับทราบมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายจัดการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา