มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล (พิเศษ) เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิต สำหรับงวดไตรมาส 1 ประจำปี 2554

04.07.2011

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ กสท จ่ายเงินปันผล (พิเศษ) เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตสำหรับงวดไตรมาส 1 ประจำปี 2554 จำนวน 1,264 ล้านบาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา