มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การปรับเงินเดือนพนักงานและค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้างแรงงาน (ไม่มีกำหนดเวลาจ้างและมีกำหนดเวลาจ้าง) อัตราไม่เกินร้อยละ 5

04.07.2011

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ปรับเงินเดือนพนักงานและค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้างแรงงาน (ไม่มีกำหนดเวลาจ้างและมีกำหนดเวลาจ้าง) เพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 โดยเมื่อมีการปรับอัตราดังกล่าวแล้วพนักงานต้องมีเงินเดือนและลูกจ้างต้องมีค่าจ้าง (22 วันต่อเดือน) เดิมรวมกับที่ได้ปรับครั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยไม่ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน สำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนหลังปรับครั้งนี้แล้วสูงกว่าอัตราเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับที่ดำรงอยู่ ให้ถือเป็นอัตราเงินเดือนเต็มขั้นสูงเฉพาะตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา