มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง ขออนุมัติเงินเพื่อจัดสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงาน กสท ในรูปแบบกองทุนเงินกู้สวัสดิการ จำนวน 100 ล้านบาท และร่างระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ ... ว่าด้วย กองทุนเงินกู้สวัสดิการ พ.ศ. ....

04.07.2011

มติที่ประชุม

1. อนุมัติเงินจำนวน 100 ล้านบาท สำหรับจัดตั้งกองทุนเงินกู้สวัสดิการมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานกู้เงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการกู้เงินในกรณีจำเป็น หรือการกู้เงินเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร โดยให้พนักงานเลือกใช้สิทธิกู้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. เห็นชอบร่างระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ .. ว่าด้วย กองทุนเงินกู้สวัสดิการ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา