มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล

22.07.2011

มติที่ประชุม

พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ต้องไม่เป็นการจำกัดสิทธิและต้องไม่ซ้ำซ้อน  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จึงมอบให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา