มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การแก้ไขระเบียบ กสท ฉบับที่ 21 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551

17.08.2011

 มติที่ประชุม

เห็นชอบการแก้ไขระเบียบ กสท ฉบับที่ 21 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา