มติคณะกรรมการบริษัท

7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 มติที่ประชุม

 

      รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง ตามที่เสนอ คือ


   1. รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2558)
   2. รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1
   3. งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หลัง สตง. ตรวจสอบ


           หมายเหตุ :
           เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา