มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการใช้ทรัพย์สินและพื้นที่ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

17.08.2011

มติที่ประชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการใช้ทรัพย์สินและพื้นที่ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามที่เสนอ

หมายเหตุ  : 
         เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา