มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการรักษาตำแหน่งวงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 120 องศาตะวันออกของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี (Final Report) เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21.09.2011

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการรักษาตำแหน่งวงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 120 องศาตะวันออกของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี (Final Report) เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรับทราบความเห็นของคณะทำงานฯ ที่ว่าตำแหน่งวงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 120 องศาตะวันออกฯ ไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจและมีข้อจำกัดทางเทคนิคในการใช้งาน ตามที่เสนอ

หมายเหตุ  : 
         เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา