มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง เงินปันผล (ปกติ) งวดระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี 2558 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน)

 มติที่ประชุม

 

     อนุมัติให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม จ่ายเงินปันผล (ปกติ) งวดระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี 2558 (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน) ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักออกจากเงินปันผลที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องจ่ายประจำปี 2558 หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี 2558 แล้ว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา