มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1

06.01.2012

มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 และระเบียบวาระการประชุม
2. อนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 ต่อกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

หมายเหตุ  : 
         เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา