มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (หลัง สตง. สอบทาน)

 มติที่ประชุม   1. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของ สตง. และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม และรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (หลัง สตง. สอบทาน) ตามที่เสนอ
   2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ตามที่เสนอ
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา