มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง สรุปแนวนโยบาย MICT Smart Thailand 2015 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

03.02.2012

 มติที่ประชุม

รับทราบสรุปแนวนโยบาย MICT Smart Thailand 2015 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554   ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่เสนอ

หมายเหตุ  : 
         เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา