มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

03.02.2012

มติที่ประชุม

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดภารกิจ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว โดยอัตโนมัติ ตามลำดับ ตามที่เสนอ ดังนี้

1. นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
2. น.ส.ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา