มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการ EVM ระยะที่ 6 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2554

03.02.2012

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงาน EVM ระยะที่ 6 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2554 ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบการพิจารณาผลงานความก้าวหน้าของ BSC รอบ 6 เดือน ปี 2554 ตามที่เสนอ
3. เห็นชอบการพิจารณาผลงานการดำเนินงานโครงการลงทุน รอบ 6 เดือน ปี 2554 ตามที่เสนอ
4. เห็นชอบการพิจารณาผลงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2554 ตามที่เสนอ
5. เห็นชอบการพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง สำหรับปี 2555 ตามที่เสนอ
6. เห็นชอบการพิจารณาผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) รอบ 6 เดือน ปี 2554 ตามที่เสนอ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา