มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)

 มติที่ประชุม

         1. รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)
         2. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ของ สตง.
         3. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กสท
         4. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา