มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการ EVM ระยะที่ 7 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2555

 มติที่ประชุม

          1. รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการ EVM ระยะที่ 7 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2555
          2. เห็นชอบผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) รอบ 6 เดือน ปี 2555 
          3. เห็นชอบผลงานความก้าวหน้าของ BSC&KPIs รอบ 6 เดือน ปี 2555 
          4. เห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการลงทุน รอบ 6 เดือน ปี 2555 
          5. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2555 
          6. เห็นชอบผลการเชื่อมโยงผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ระดับปี 2556 
 

หมายเหตุ : 
เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา