มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการ EVM ระยะที่ 7 ไตรมาส 3 ปี 2555

มติที่ประชุม

          1. รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการ EVM ไตรมาส 3 ปี 2555
          2. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ไตรมาส 3 ปี 2555 ตามที่เสนอ
          3. เห็นชอบผลการวิเคราะห์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG ตามแนวคิด EVM ปี 2555 ตามที่เสนอ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา