มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)

มติที่ประชุม

          1. รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท
          2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ในวันที่ 26 มีนาคม 2556

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา