มติคณะกรรมการบริษัท

9. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท

 มติที่ประชุม

          1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ
          2. รับทราบแผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ
          3. รับทราบงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ตามที่เสนอ
          4. รับทราบงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ตามที่เสนอ
          5. รับทราบการประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ กสท และผู้สอบบัญชี (สตง.) ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา