มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หลัง สตง. ตรวจสอบ (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)

 มติที่ประชุม

           1. รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และผลการสอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หลัง สตง. ตรวจสอบ (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท
           2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในวันที่ 22 เมษายน 2556

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา