มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

 มติที่ประชุม

          1. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 และระเบียบวาระการประชุม
          2. อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงนามในหนังสือแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 ต่อกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

 

หมายเหตุ :
เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา