มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ปี 2556 ก่อนการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ปี 2556 สถานะ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม)

 มติที่ประชุม

           1. รับทราบผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ปี 2556 สถานะไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม)
           2. เห็นชอบตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ปี 2556 ก่อนการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา