มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการ EVM ระยะที่ 7 ไตรมาส 4 ปี 2555

 มติที่ประชุม

           1. รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการ EVM ระยะที่ 7 ไตรมาส 4 ปี 2555
           2. เห็นชอบผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) รอบ 12 เดือน ปี 2555 ตามที่เสนอ
           3. เห็นชอบผลความก้าวหน้าของ BSC&KPIs รอบ 12 เดือน ปี 2555 ตามที่เสนอ
           4. เห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการลงทุน รอบ 12 เดือน ปี 2555 ตามที่เสนอ
           5. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพรอบ 12 เดือน ปี 2555 ตามที่เสนอ
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา