มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับแผนงานและโครงการ ประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 1

  มติที่ประชุม

           รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับแผนงานและโครงการ ประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 1 ตามที่เสนอ และขอให้คณะกรรมการกำกับ แผนงานและโครงการ ติดตามแผนงานและโครงการตามนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย
 

หมายเหตุ :
เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์  

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา