มติคณะกรรมการบริษัท

6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท

04.03.2014

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 3 ตามที่เสนอ
2. รับทราบแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2557 – 2559 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557 – 2559 และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557 ตามที่เสนอ 
3. รับทราบแผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ 
4. รับทราบกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

หมายเหตุ :
เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา