มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง การจ่ายเงินปันผล (พิเศษ) เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิต สำหรับงวดไตรมาส 3 ประจำปี 2556

 มติที่ประชุม

           อนุมัติให้ กสท จ่ายเงินปันผล (พิเศษ) เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตสำหรับงวด ไตรมาส 3 ประจำปี 2556 ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดตามที่เสนอ
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา