มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง ตัวชี้วัดตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2557 และการรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึก ข้อตกลงฯ ครึ่งปีบัญชี 2556 จาก สคร. และการรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ไตรมาสที่ 3/2556

มติที่ประชุม

            1. รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ครึ่งปีบัญชี 2556 จาก สคร. ตามที่เสนอ
            2. รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ไตรมาสที่ 3/2556 ตามที่เสนอ
            3. เห็นชอบตัวชี้วัดตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2557 ตามที่เสนอ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา