ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือกในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

01.11.2016

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก

ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ 

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

--------------------------------

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ (ชุดเต็ม)

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ ภาคเฉพาะตำแหน่ง (เอกสารแนบ 2)

รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ ภาคทั่วไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา