มติคณะกรรมการบริษัท

6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม

           รับทราบ ตามที่เสนอ ดังนี้
           1. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558
           2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

           หมายเหตุ :
           เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา