มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 มติที่ประชุม

           รับทราบตามที่เสนอ ดังนี้

           1. งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 หลัง สตง. สอบทาน
           2. รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559)
           3. รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2558
           4. แผนการตรวจสอบประจำปี 2559 (ฉบับปรับปรุง) 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา