มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง เงินปันผล (ปกติ) งวดระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี 2559 (มกราคม - มิถุนายน)

มติที่ประชุม

                 อนุมัติให้ บมจ. กสท โ?รคมนาคม จ่ายเงินปันผล (ปกติ) งวดระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี 2559 (มกราคม - มิถุนายน) ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา