มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 (1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559)

มติที่ประชุม

                 รับทราบรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 (1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา