มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง งบการเงินสำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หลัง สตง. ตรวจสอบ)

มติที่ประชุม

               1. รับทราบผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ สตง. ผลการสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม และรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หลัง สตง. ตรวจสอบ) ตามที่เสนอ

               2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2559

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา