มติคณะกรรมการบริษัท

5. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ ปี 2559 สถานะ มกราคม - สิงหาคม พร้อมค่าคาดการณ์ สิ้นปี 2559 และผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2558 (หลัง สตง.รับรอง)

28.02.2017

มติที่ประชุม

                 รับทราบ ตามข้อ 1 ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2558 หลัง สตง. รับรอง และ ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2559 สถานะ มกราคม - สิงหาคม พร้อมค่าคาดการณ์สิ้นปี 2559 ตามที่เสนอ

 

หมายเหตุ :
                 เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา