ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการให้บริการและช่องทาง การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

03.08.2015


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการให้บริการและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน โดยมีช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ยื่นเรื่องได้โดยตรงต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ดำรงธรรมทุกกระทรวงและทุกจังหวัด
- เว็บไซต์ www.1111.go.th - สายด่วนของรัฐบาล 1111 บริการตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าโทรศัพท์
- ตู้ ปณ.1111 ทำเนียบรัฐบาล (ไม่ต้องติดแสตมป์)
- จุดบริการร่วม 1111 ทำเนียบรัฐบาล ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)
- สายด่วน 1155 ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรณีเหตุฉุกเฉิน สำหรับชาวต่างชาติ มีล่ามแปลภาษา และ
บริการตลอด 24 ชม.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา