ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

26.07.2015

         
     ด้วยคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2558 วิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รุ่นที่ 5 วิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 20 สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 10 วิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย รุ่นที่ 4 วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 19 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://as.nida.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 และ สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 02-727-3037-39 โทรสาร 02-374-4061

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา