ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7

29.06.2015

ด้วย ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา...สู่ชีวิตที่ดีงาม (Contemplative Education : The Right Livelihood) ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ce.mahidol.ac.th/conference หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวศศิธร จำปาทอง หรือ นางสาวหฤทชญา ยังประดิษฐ์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2441-5022-23 ต่อ 17,15 หรือ 085-3319482 โทรสาร 0-2441-5024 Email : cemuconference@gmail.com   Facebook : www.facebook.com/cemuthai

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา