มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 หลัง สตง. สอบทาน

มติที่ประชุม

           1. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของ สตง. และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม และรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (หลัง สตง. สอบทาน)

           2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา