ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 2558

17.06.2015


ด้วยมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะพระธรรมจาริก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา จำนวน 261 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558   ณ  พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2558 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/Dhammajarika

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา