ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia 2015

05.06.2015     ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เข้มแข็งและสามารถรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งในปัจจุบันมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยบ่อยครั้งมีการมุ่งเป้าไปยังหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ เช่น การไฟฟ้า โทรคมนาคม โรงพยาบาล การธนาคาร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สพธอ. จึงผลักดันให้เกิดการทำงานเชิงรุก โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งในระดับนโยบายและระดับเทคนิค โดยในปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานสัมมนา Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia 2015 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา ได้ที่ www.cip-asia.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา