ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

พระราชทานราชานุญาตแบบตราสัญลักษณ์ฯ

12.06.2015     ด้วย บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานราชานุญาต เชิญอักษรพระนามาภิไชย “ส.ธ.” ประดิษฐานบนผ้าทิพย์องค์พระประธาน หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธรูป บริเวณด้านหน้า บมจ. กสท โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ความแจ้งแล้วนั้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดิษฐานบนผ้าทิพย์องค์พระประธาน หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา