ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT จับมือมหาวิทยาลัยและเครือข่าย Maker Club ทั่วประเทศ รวม 28 สถาบัน นำ IoT ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร

       พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอธิการบดี ผู้แทนของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย Maker Club จากทั่วประเทศ รวม 28 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Home of Maker Bangkok, ChiangMai Maker Club, KhonKaen Maker Club, Deaware Systems และ Phuket Maker Club  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 อาคาร CAT Tower บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา