กิจกรรม CAT 001 ปันน้ำใจ มอบห้องสมุด ปีที่ 8

 ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตเมตตาร่วมบริจาคหนังสือมือสอง ที่ไม่ใช้แล้ว และคิดว่าเกิดประโยชน์แก่น้อง ๆ โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็ก ๆ โดยสามารถบริจาคตามช่องทางดังนี้ค่ะ 
         - บริจาคด้วยตนเองได้ที่ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2104 3691

       - จัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ 
บริษัท อีเว้นท์แฟคท์ จำกัด 
เลขที่ 117 หมู่บ้านสวนราชาทาวน์โฮม ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โดยระบุชื่อ "กิจกรรมปันน้ำใจ มอบห้องสมุด ปี 8"  บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ.62  นี้ค่ะ